Doelstelling SIL

De stichting heeft als doel: de belangenbehartiging voor Individuele Logiesverstrekkers, op het eiland Terschelling, hieronder wordt onder meer verstaan:

  • het vertegenwoordigen en uitdragen van de belangen van individuele (particuliere) verhuurders van accommodaties op het eiland Terschelling bij o.a. overheden, andere (publieke) organisaties en (vervoers)bedrijven, een en ander in de ruimste zin van het woord;
  • het verstrekken van adviezen en/of inwinnen van informatie voor- en aan deze individuele logiesverstrekkers;
  • het eventueel aangaan van overeenkomsten met betrekking tot collectieve contracten, ten aanzien van o.a. energiecontracten, verzekeringen, etc. , eveneens in de ruimste zin van het woord.

drenkelingenhuisje